Oba pola są wymagane do zalogowania.
Login lub adres email są wymagane do resetowania hasła.